Eksternt

Eksterne Linker:

NATOs Strategiske Konsept: http://neitilnyenato.no/index.php?option=com_content&view=article&id=202:nato-verdensmakt&catid=1:latest-news&Itemid=1 Noen tanker om krigen: http://konradstankesmie.blo...
hits